Koogerkerk.nl


   


Giften

Zoals al opgemerkt zijn giften aan de fiscaal aftrekbaar.


Stichting Kooger Kerk (meer info...) 

De Stichting zorgt voor het gehele onderhoud van de kerk, betaalt alle rekeningen (energie hakt er nog al in), organiseert daartoe concerten en een expositie. Dat levert niet genoeg inkomsten op. Daarom doen wij een beroep op u om een bedrag te storten op bankrekening NL63 RABO 01604.03.553 ten name van de Stichting Kooger Kerk


Stichting Restauratiefonds Pieterskerk (meer info...)

Het doel van de stichting is het verwerven en beheren van gelden ten behoeve van het groot onderhoud aan het kerkgebouw van de Pieterskerk, ook wel genaamd de Kooger Kerk, met inbegrip van het daarin aanwezige Van Dam orgel, echter met uitzondering van de toren. Hun bankrekening is NL94 RABO 03466.39.891 ten name van Stichting Restauratiefonds Pieterskerk.


Vereniging voor het houden van Oecumenische Diensten in de Kooger Kerk te Zuid-Scharwoude (meer info...).

Hun bankrekening is NL62 RABO 03466.91.974 ten name van Vereniging Cantatediensten.


Stichting Collectie Verloop (meer info....) .

Hun bankrekening is NL93 RABO 0108 4505 89 ten name van Stichting Collectie Verloop.


Bij voorbaat onze hartelijke dank!