Koogerkerk.nl


   


 

Hoofdmenu

Home

Geschiedenis

Trouwen

Concerten

Exposities

Kerkdiensten

Orgels

Stichting

Vereniging

Winkel

Links

Contact


Submenu van Vereniging


Bestuur

Liturgische Werkgroep
   

Liturgische Werkgroep

De Vereniging tracht kerkdiensten samen te stellen die zowel inhoudelijk als wat vorm betreft verantwoord zijn. Van de instrumentalisten, de solisten, de koren , de organisten, de voorgangers en andere medewerkers wordt verondersteld dat zij het hoogst haalbare zullen bieden.

De zangers oefenen daartoe wekelijks op de maandelijkse Cantatediensten. De instrumentalisten, bijna allen professioneel geschoold, komen in de week vóór de Cantatedienst bij elkaar om muziek en zang op elkaar af te stemmen.

De liturgische werkgroep heeft enkele weken voordat de kerkdienst plaatsvindt, een gesprek ten huize van de voorganger. Op dat moment wordt de dienst samengesteld. De bijbelteksten in de Cantate vormen de grondslag voor de meditatie en de te zingen liederen. Voor de uitleg van de Cantate wordt de uitgave van Alfred Dürr (geb.1918) geraadpleegd. Ook het in 1908 te Leipzig gedrukte boek J.S.Bach van Albert Schweitzer geeft daarbij veel verheldering over de bedoelingen van Bach.

Liederen komen grotendeels uit het Liedboek  2013 en Gezangen voor Liturgie. Getracht wordt een evenwicht te vinden tussen de protestantse en rooms-katholieke liederen. Dat is niet altijd eenvoudig omdat de r.k. schat aan voor volkszang bruikbare Nederlandstalige liederen qua omvang enerzijds nog niet zo groot is, maar anderzijds omdat die nieuwe liederen dikwijls nog geengemeengoed zijn. Daarbij komt nog dat er binnen het raam van de Cantatediensten gestreefd wordt naar een zekere eenheid van stijl. Daarbij wordt wel geprobeerd het waardevolle uit de liturgische tradities van de verschillende kerken optimaal aan bod te laten komen. De liturgische inbreng van de voorganger wordt gerespecteerd en aangemoedigd.

Er wordt veel aandacht geschonken aan de vormgeving van het liturgieboekje, waar alle liederen via het muziekprogramma Capella in huisstijl worden opgenomen. De liturgische werkgroep bestaat momenteel uit vier personen:

André Martius (rk) te Zuid-Scharwoude, voormalig geestelijk verzorger in een penitentiaire inrichting te Heerhugowaard, Marius Groeneveld (nh) te Groet, voormalig medewerker aan de Haaf te Bergen, Aad de Bruin (nh) te De Weere, voorheen docent Godsdienstpedagogiek en Filosofie/Ethiek, Jan A. Jong (nh) te Zuid-Scharwoude, zaadhandelaar en organist van de Kooger Kerk

de Liturgische Werkgroep bijeen op 30 juni 2010

v.l.n.r. André Martius, Marius Groeneveld, Jan A. Jong, ds. Stefan Bernhard (dienstdoende predikant), Aad de Bruin

 

Het postadres van de liturgische werkgroep is: Meerkoet 1, 1722 JE Zuid-Scharwoude, tel 0226-341420