Koogerkerk.nl


   


 

Hoofdmenu

Home

Geschiedenis

Trouwen

Concerten

Exposities

Kerkdiensten

Orgels

Stichting

Vereniging

Winkel

Links

Contact


Submenu van

Stichting

Bestuur

Donateurs

Restauratiefonds

Nieuwbouw

CollectieVerloop
   

Nieuwbouw

de Rode Steen is (van buiten) klaar - 24-02-2013

 

Situatie op 11 dec. 2012

 

Vrijdag 16 november 2012 werd de 1ste steen gelegd

Onder grote belangstelling (er waren zo’n 80 mensen aanwezig) is de herdenkingssteen ingemetseld in de westmuur van ‘De Rode Steen’.

Dit werd gedaan door de 6-jarige Casijn Jong, kleinzoon van één van de oprichters, tevens penningmeester van de Stichting Kooger Kerk, Jan Albert Jong. De reactie van Casijn: ‘Het was niet zo moeilijk, je pakt de steen, doe er wat cement op en legt hem neer’.

De plechtigheid werd ingeleid door een speech van de Erevoorzitter van Stichting Pieterskerk, Piet Verhoeven, terwijl ook burgemeester Hans Cornelisse het woord voerde namens het college van B & W. Namens de Vereniging ‘Cantatediensten in de Kooger Kerk’ voerde voorzitter Kees Zwaga het woord.  

De èchte eerste steen werd door hem aan het begin van de bouw gelegd aan de waterkant.

 

Voortgang Bijgebouw Kooger Kerk, genaamd "de Rode Steen"

  • Vrijdag 19 oktober werd de begane grondvloer gestort (zie foto hieronder)
  • Maandag 22 oktober werden de voorbereidingen voor de HSB (Hout Skelet Bouw) elementen uitgevoerd
  • Dinsdag en woensdag (23 en 24 okt.) werd de Koog afgesloten voor het verkeer, om de elementen te plaatsen.

  

 

Eerste paal van de Nieuwbouw is geslagen!

Aan mogelijk geïnteresseerden, Lectori Salutem.

Op woensdag 19 september 2012, 15.30 uur heeft aannemer De Geus Bouw de eerste paal de grond in laten slaan voor het nieuwe gebouw, dat de naam zal dragen:

De Rode Steen

De paal is geslagen door Piet Verhoeven, restauratie-architect, en intensief werkzaam voor de Kooger Kerk vanaf het prille begin van de Restauratie in 1979. Eerst als voorzitter van de Restauratiecommissie, daarna van de Stichting Pieterskerk. Onlangs benoemd tot Erevoorzitter.

Deze 1ste paal is op een bijzondere wijze de grond in geslagen, namelijk telefonisch vanuit Oosterbeek door mevr Agaath C. Verburg-Kraan, wier man Henk Verburg zich reeds in 1979 intensief inzette voor de restauratie van de kerk. De drie gebrandschilderde ramen in de kerk zijn door de familie Verburg geschonken, en mevr Verburg geeft altijd nog veel support aan de Kooger Kerk. Zij is inmiddels wèl 95 jaar en woont in Oosterbeek.

De reis hierheen was ietwat bezwaarlijk, en dus hadden we bedacht dat zij die middag via de telefoon om half 4 het bevel aan Piet zou geven, (die inmiddels in de kraan zat), om de hendel over te halen welke de betonnen paal de grond in moet stampen.

Tot zover dit goede nieuws, waarvan enkele tientallen nieuwsgierigen getuige waren.

U groetende,

JanA. JONG

 


 

Plan 1

Plan 1 is een schets van een zeer goed bijpassend gebouw naar een idee van restauratie architekt Piet Verhoeven.

Het plan werd helaas afgeschoten door de plaatselijke monumentencommissie, die iets contrasterends op het oog had (heeft)

 

Plan 2

Plan 2 is een idee van architect Rob de Vries die het bijgebouw gedeeltelijk in de grond liet verzinken.

De bouwkosten waren echter ver boven de begroting.

 

Plan 3

Dit plan is inmiddels goedgekeurd door de plaatselijke monumentencommissie.

 

Toelichting op Plan 3

De Kooger Kerk ligt langs de Lange Balkweg. De achterzijde van de kerk grenst aan het water. De kerk is een Rijksmonument en staat omschreven als zeer waardevol op de, door de provincie opgestelde, cultuurhistorische waardekaart. De Kooger Kerk is nog volop in gebruik, als kerk voor diensten, huwelijkssluitingen en uitvaarten. Daarnaast wordt het gebouw af en toe gebruikt voor tentoonstellingen en vinden er talloze concerten plaats. Van het kerkgebouw wordt een intensief gebruik gemaakt. Om de nieuwe, culturele betekenis van de kerk te ondersteunen en om het gebruik van het gebouw te optimaliseren bestaat er een dringende behoefe aan uitbreiding. In deze uitbreiding kan ook het Pilcherorgel een goede plaats krijgen.  

Voor deze uitbreiding is een bijgebouw ontworpen als een zelfstandig gebouw. De rechthoekige plattegrond van ca 100 m2 ligt parallel aan het water en is daarmee gedraaid ten opzichte van de kerk.

De indeling laat aan de straatzijde een zone met de bergruimtes, sainitaire voorzieningen en de pantry zien. Het overige gedeelte van de plattegrond, ca 70 m2, bestaat uit een bijeenkomstruimte en is geörienteerd op het water.

Tussen de kerk en de uitbreiding is een transparante verbindingsgang ontworpen, die vanuit de kerk is gelegen in het koor vlak naast de preekstoel. Langedijk kent een lange traditie van vervoer over het water. Om de binding met het water te versterken wordt naast de nieuwe uitbreiding, in het water een steiger gebouwd. Via de steiger kunnen bijvoorbeeld bruidsparen met de boot aanmeren.

Omdat het bijgebouw ondergeschikt moet blijven aan de kerk is het ontwerp heel sober uitgevoerd. Deze uitstraling ontstaat door de toepassing van een robuuste gevelsteen en het zinken dak. Het ontwerp blijft eigentijds door de strakke detaillering van genoemde materialen.