Koogerkerk.nl


   


 

Hoofdmenu

Home

Geschiedenis

Trouwen

Concerten

Exposities

Kerkdiensten

Orgels

Stichting

Vereniging

Winkel

Links

Contact


Submenu van

Stichting

Bestuur

Donateurs

Restauratiefonds

Nieuwbouw

CollectieVerloop
   

Stichting

Art 2 van de oprichtingsakte luidde:

De stichting heeft ten doel de Hervormde Gemeente Noord en Zuidscharwoude financieel in staat te stellen over te gaan tot restauratie van het historisch waardevolle kerkgebouw aan de Koog te Zuidscharwoude met het daarin aanwezige Van Dam orgel, en die kerk daardoor weer bruikbaar te maken voor de Christelijke Eredienst en andere activiteiten welke niet in strijd zijn met de aard van het kerkgebouw.

Na de restauratie zijn op 31 maart 1983 de statuten aangepast om in aanmerking te kunnen komen voor gemeentelijke subsidie wegens culturele activiteiten.

Art 2 luidt sindsdien:

De Stichting heeft ten doel het organiseren van culturele activiteiten in de Kooger Kerk en het verhuren van dat kerkgebouw aan derden, zodat het kerkgebouw en het zich daarin bevindende "Van Dam orgel" als levend monument kan voortbestaan en behouden blijft.