Welkom in de Kooger Kerk

Het Van Dam orgel

Het van Dam orgel (1881) in deze kerk is een van de grootste instrumenten die de orgelbouwer L. van Dam en Zonen heeft gemaakt, een vermaard orgelmakersgeslacht, dat in 1777 werd begonnen. Vier generaties heeft de familie Van Dam de orgelmakerij gaande gehouden. De tweede generatie werd gevormd door twee zoons van de stichter: Luitjen Jacob en Jacob. Drie zoons van Luitjen Jacob zetten het bedrijf voort na 1846. Het waren deze drie, Lambertus (1823-1904), Pieter (1824-1889) en Jacob (1828-1907) die het orgel hebben gemaakt in 1881.

Het had twee manualen en een aangehangen Pedaal, doch met een royale ruimte voor een later te plaatsen vrij Pedaal. Ook was er gerekend op latere plaatsing van een Mixtuur, aangeduid op de registerknoppen met: Muëtte 3-4 st, en een Quintfluit op het bovenwerk, aangeduid op de registerknop met Muëtte 3 vt.

In 1912 werd de Salicet 4 vt op het bovenwerk door de firma H.W. Flentrop, Zaandam, vervangen door een nieuwe fabrieks-Voix céleste 8 vt vanaf klein c.

In 1932 benut dezelfde firma de vrijgehouden ruimte bij het aanbrengen van een pneumatische transmissielade waarop de pijpen C-d' van de manuaal-Bourdon 16 vt worden geplaatst om deze ook afzonderlijk op het pedaal te kunnen bespelen.

In 1965 wordt er voor het eerst een windmotor geplaatst, afkomstig van de ned herv kerk te Broek op Langedijk. De orgeltrapper wordt daarmee overbodig. De aanwezige handpomp installatie blijft echter gewoon intact.

De volgende organisten hebben de kerk gediend:
Jb de Geus 1881 - ....
Jan Kroon …. - 1901
Aris Kist Az Jr 1901 - 1938
Truus Tuyn 1938 - 1972
Jan A. Jong 1972 - heden

Achterop de bovenversiering van het orgel (middentoren) en verdeeld over het hele veld:

1881

H.F.Born

beeldhouwer

Leeuwarden

Geplaatst den 12

October 1881

door W. den Daalen

Gerardus Oostwoude

Metselaar 1892

Geradus Kruyer Azn.

timmerman 1892

P. de Vries Geboren

12 September 1905

van beroep timmerman

te Zd.Scharwoude

dit is geschreven 1921

Krijn Otto Dz.

oud 28 jaar, geboren 6 Mei 1883

te Zd. Scharwoude

22 Juni 1911, de schilder

woonplaats Broek op Langedijk

A. Blokker

1934

B.R. Schuit

Restauratie 1983 - 1984

Bij de laatste omvangrijke restauratie/uitbreiding door Bakker & Timmenga te Leeuwarden, waarbij Jan Jongepier uit Leeuwarden adviseerde, werden de laden hersteld en een vrij Pedaal gerealiseerd op een nieuw gemaakte lade. Basis voor het pedaal was het aanwezige pijpwerk van de vier registers, afkomstig van het helaas afgebroken Van Dam orgel uit de Oosterkerk te Leiden uit 1901. Op de plaats van de Voix Celeste werd weer een Salicet geplaatst, eveneens afkomstig uit de Oosterkerk. Er werden enige wijzigingen aan de windvoorziening aangebracht en de pneumatische transmissie werd verwijderd. Om de spanen van de handpomp te behouden, werden deze naar binnen omgedraaid. Voorts werden de open plaatsen van de Mixtuur en de Quintfluit ingevuld, waarbij loos frontpijpmateriaal van de middentoren uit Leiden werd verwerkt. Bij de kerkrestauratie is het orgel verplaatst van het koor aan de oostkant naar de westkant van de kerk, voor de toren. De akoestiek is zeer fraai. De kerk is daardoor uitstekend te gebruiken voor allerlei concerten.

Het Van Dam orgel heeft thans de volgende dispositie:

Hoofdwerk

Prestant 8 vt

Bourdon 16 vt

Violon 8 vt (vanaf C')

Holpijp 8 vt

Octaaf 4 vt

Prest.Quint 3 vt

Octaaf 2 vt

Cornet 3 st (disc)

Roerfluit 4 vt

Mixtuur 2-4 st (1984)

Trompet 8 vt (bas/disc)

Bovenwerk

Prestant 8 vt (vanaf E)(C-Dis in Fluit dolce)

Viool de Gambe 8 vt

Fluit dolce 8 vt

Salicet 4 vt (Leiden 1901)

Fluit trave 4 vt

Quint fluit 3 vt (1984)

Gemshoorn 2 vt

Klarinet 8 vt (doorslaand)

Tremulant

Pedaal

Subbas 16 vt (Leiden 1901) (C-A in Bourdon 16')

Fluitbas 8 vt (Leiden 1901) (open)

Fagot 16 vt (Leiden 1901)

Trombone 8 vt (Leiden 1901 )

In 1979, vlak voor de kerkrestauratie, is er een grammofoonplaat gemaakt, waarop Jan Jongepier werken vertolkt van Joh G. Bastiaans (met samenzang) en C.H. Rinck. Deze plaat is inmiddels uitverkocht. Hieronder kunt u het Van Dam orgel horen.

Orgel Festival

Om de voltooiing van de restauratie te vieren was er op zondag 9 september 1984 een feestelijk Orgel Festival.
Hierbij kon men van de diverse gebruiksmogelijkheden van het orgel genieten.

10.30 uur het orgel spelend in de liturgie organist Jan A. Jong een kerkdienst olv ds. Nico Pronk
12.15 uur het orgel spelend met koren organist Gerard Leegwater mmv het Noord-Hollands Jongenskoor olv Hendrik Timmerman
13.30 uur het orgel spelend met solisten organist Pieter van Dijk mmv Berry Idema, viool, José Jonkers, sopraan, Rita van Ooi, hobo, Gerry van der Wal, fluiten
15.00 uur het orgel als concertinstrument organist Jan Jongepier
16.30 uur het orgel als solistisch instrument organist Dick Klomp mmv het Streeksymfonieorkest Haarlemmermeer olv Marinus Metz

Voor meer geschiedenis lees meer.


Organistengalerij Van Dam orgel

Klik op een foto voor een vergroting

Steven Knieriem
datum: 12 augustus 2022
Jaap Zwart
datum: 30 april 2022
Thea Riesebos
datum: 24 dec. 2018
Mark Heerink
datum: 6 juni 2018
Dick Grasman
datum: 23 okt. 2016
André Knevel
datum: 31 aug 2016
Martin Mans
datum: 22 aug. 2016
Hugo van der Meij
datum: 17 juli 2015
Jan Rozendaal
datum: 17 juli 2015
Hugo van Veen
datum: 5 april 2015
Evan Bogerd
datum: 15 maart 2015
Carl Visser
datum: 13 oktober 2013
Ronald van der Veen
datum: 3 februari 2013
(oud-leerling van
Jos v.d. Kooy)
Christine Kamp
datum: 13 juni 2012
Wim Slagter
datum: 3 september 2011
Hans van Haeften
datum: 21 augustus 2011
Pieter Rynja
datum: 19 juni 2011
Gert Jan Mostert
datum: 20 feb. 2011
Fred Lodder
datum: 12 dec. 2010
Dirk Donker
datum: 18 nov. 2010
Jeroen Koopman
datum: 18 juli 2010
Willem Poot (1950)
datum: 1 juli 2010
Bastiaan Jan van Vlietbr>
datum: 9 mei 2010
www.bastiaanjanvanvliet.com
Tjeerd van der Ploeg
datum: 18 april 2010
Piet Spoelstra
datum: 3 april 2010
Geerten van de Wetering
datum: 21 maart 2010
Johan Vos
datum: 12 december 2009
Wim Tip
datum: 12 december 2009'
Peter Ouwerkerk
datum: 12 december 2009
Hans Kelder
datum: 12 december 2009
Theo Bijlenga
datum: 12 december 2009
Aja Leemans
datum: 12 november 2009
Edwin Hinfelaar
datum: 18 oktober 2009
http://www.edwinhinfelaar.nl/
Dirk Bakker
datum: 16 september 2009
Harmen J. Trimp
datum: 19 juli 2009
Jeroen van der Wal
datum: 29 mei 2009
Bert Rootmensen
datum: 17 mei 2009
Wim Does
datum: 20 januari 2008
Susanna Veerman
datum: 20 januari 2008
Jan Jongepier (1941)
foto: 11 mei 2006
Jan is op 31 juli 2011 overleden
lees meer....
Bas Rijkeboer
datum: 11 april 2009
Chris Bragg
foto: 19 februari 2006
Jan van der Kamp
foto: 27 januari 2006
Dennis van der Heijden
foto: 15 januari 2006
Koen van Stade
foto: 24 februari 2005
Gijs Boelen
foto: 20 november 2005
Piet Kramer
foto: 15 november 2005
Anno Bos
foto: 15 october 2004
Paul Gerssen
foto: 20 juni 2004
Aart Goosensen
foto: 15 mei 2004
Marion Ittner-de Geus
foto: 04 mei 2004
Olja Buco
foto: 04 maart 2004
Suzanne Broersen
foto: 20 juli 2003
Jacob Lekkerkerker
foto: 17 april 2003
Pieter Jelle de Boer
foto: 17 januari 2003
Wijnand van Klaveren
foto: 17 juni 2001/td>
Gerrie Meijers
foto: 15 juli 2000
Leen Koning
organist te Schoorl en Groet
foto: 13 september 1997
Marion Kroon (Alkmaar)
foto: 13 september 1997
Truus Tuyn (1910 Zuidscharwoude)
vaste organiste van 1938 -1972
'beroep: kruidenierster
† 4 januari 1998
Stef Tuinstra
foto: 24 april 1990
Frank van Wijk
organist Bergen
foto: 22 april 1990
Frits Heil
foto: 20 april 1990
Midori Oshima-Kakegawa (1957 Japan)
foto: 3 februari 1989
Pieter Pilon (1963 Stedum)
organist te Eelde
foto: 26 november 1988
Jan Ernst (Norden D)
foto: 29 oktober 1988
Klaas Veltman (1953)
beroep: orgelmaker
organist te Winsum en Mensingerweer
foto: september 1988
Tjeerd van der Ploeg (1958)
organist Schagen (Christoforuskerk)
oktober 1987
Gerard Leegwater (1962)
organist Heiloo
foto: oktober 1987
Anton Pauw (1961 Zutphen)
foto: oktober 1987
Hans Stehouwer
beroep: leraar Wiskunde
foto: oktober 1987
Dick Barten (1931)
beroep: zaadhandelaar
voorheen organist Grote Kerk Schagen
foto: februari 1987
† 12 aug 2023
Jan L. de Jong (1948)
voorzitter afd. Noord-Holland van de
Koninklijke Nederlandse Organisten Vereniging
foto: februari 1987
Jan A. Jong (1939)
huidige organist sinds 1972
beroep: zaadhandelaar
foto: 27 augustus 1985

Een stukje Organistengeschiedenis

In de archieven lezen wij nog het volgende over organisten.

Een 20-tal jaren nadat het Van Dam orgel in 1881 geplaatst was, zit de kerkvoogdij blijkbaar krap bij kas, en men probeert op alle mogelijke manieren het geld in de knip te houden. Dat betekent niet alleen dat er geen of nauwelijks onderhoud aan de kerk wordt gepleegd, maar ook de organist moet minder krijgen. Op 30 oktober 1899 is er dan ook een voorstel om het traktement van de organist te verlagen van f 100 naar f 75 per jaar, en wel met ingang van 1901. Dit wordt de organist Jan Kroon medegedeeld, maar die is het daar niet mee eens.

Omdat het nog een jaar duurt voor de nieuwe regeling ingaat, bedankt Kroon niet met onmiddellijke ingang. Maar eind 1900 deelt hij de kerkvoogdij dan toch mee te willen bedanken als organist. Dit wordt in een vergadering op 9 november 1900 besproken. Men betreurt zijn voornemen om af te treden, en wil hem ompraten. Dit lukt echter niet. Jan Kroon houdt voet bij stuk, temeer daar hij het geld niet direct als inkomsten nodig heeft.

Op 26 november wordt er opnieuw gesproken over het traktement, en middels een stemming wordt geprobeerd de verlaging van het traktement ongedaan te maken. Bij de stemming zijn 6 stemmen tegen, en 1 stem vóór. Jan Kroon blijft derhalve bij zijn besluit om te bedanken als organist.

De kerkvoogdij moet nu op zoek naar een opvolger en binnen 14 dagen, op 13 december 1900, wordt A. Kist Az. Jr benoemd voor f 75. Voorts wordt, enige weken later, op 21 januari 1901 H. Koeten benoemd als orgelpomper voor f 20 per jaar.

Van Dam orgel van de Oosterkerk in Leiden

De reden waarom dit orgel hier genoemd wordt is omdat het Van Dam orgel in Zuid-Scharwoude onderdelen ervan heeft. De Oosterkerk in Leiden werd namelijk buiten gebruik gesteld in 1967 en is in 1977 gesloopt, evenals het orgel.
Dit orgel werd, evenals het orgel in Zuid-Scharwoude, gebouwd door de firma Van Dam te Leeuwarden. Het is van latere datum, nl 1901. Het uurwerk moest elke dag opgedraaid worden (trap van 104 treden). Het pijpwerk kwam, met het manuaal, te liggen op de hooizolder van de boerderij van H. Koetsier te Zoetermeer. De sleeplade was niet meer aanwezig.

De dispositie van dit mooie orgel was:

Hoofdwerk

Bourdon 16'

Prestant 8'

*Roerfluit 8'

*Quintadeen 8'

*Oktaaf 4'

Quint 2 2/3'

*Fluit travers 4'

Oktaaf 2'

Mixtuur 2-4 st

Trompet 8'

Bovenwerk

Prestant 8'

*Holpijp 8'

*Viola di Gamba 8'

Salicet 8'

Picolo 2'

Roerfluit 4'

Klarinet 8'

(opslaand)

Pedaal

Subbas 16'

Fluitbas 8'

*Oktaaf 4'

Fagot 16'

Trombone 8'

De organist van de Kooger Kerk, Jan A. Jong, kreeg van de heer G. Verloop uit Schagen de gouden tip dat een flink deel van het pijpwerk van dit orgel te koop was. Dit orgel was in 1901 geplaatst ter vervanging van een orgel wat verkocht werd aan de gereformeerde kerk van Midwolda. Na een eerste oriënterend bezoek bleek de goede kwaliteit van het pijpwerk, en op 8 september 1977 (de verjaardag van J.A. Jong!) werd er in een plaatselijk café te Zoetermeer koop gesloten met de Kerkvoogdij. Ook de predikant was daarbij aanwezig. Er moest nogal onderhandeld worden over de prijs. Tenslotte legde Jong 5 groene briefjes van 1000 gulden op tafel en verklaarde naar de WC te gaan. Als het geld weg was bij terugkeer was de koop gesloten. Lag het geld er nog, dan zag Jong van de koop af. Het geld was weg.

De met * gemerkte registers waren niet te koop, daar deze een bestemming zouden krijgen in een door orgelbouwer de Jongh nieuw te bouwen orgel voor de Gereformeerde Gemeente te Zoetermeer. De aankoop van dat pijpwerk kon alleen privé, daar er van restauratie van het orgel in Zuidscharwoude op dat moment nog geen sprake was. Hij nam de volgende registers over:

Voorlopig werd het pijpwerk met het manuaal en de stokken van de Pedaal tongwerken opgeslagen in de koolboet van Meurs, Dorpsstraat 606 te Noord-Scharwoude, achter het ouderlijk huis van J.A. Jong. De pijpen werden provisorisch in hun stevels op de pijpstokken geplaatst en met een stofzuiger werden de eerste tonen ontlokt aan de pijpen. Opwinding en enthousiasme in de boet over de fraaie sonore klanken!

De Salicet werd al snel op de plek gezet van de Voix Celeste. De pijpgaten waren daarbij wat ruim, dus stond het pijpwerk lichtelijk scheef.

De Mixtuur en de Quint, aanvankelijk ook bedoeld voor Zuid-Scharwoude, bleken tijdens de restauratiewerkzaamheden niet geschikt voor dit orgel. Deze registers werden na verloop van tijd dan ook doorverkocht via Jan Jongepier. Zo verging het ook de Klarinet, die elders een nieuwe plaats kreeg.

Toen het orgel van de Kooger Kerk uiteindelijk gerestaureerd werd, was de aanwezigheid van dit oude pijpwerk aanleiding voor de Provincie hier een uitzonderlijke, extra subsidie voor te geven van 10.000 gulden. Voorts was voor organist Jos van der Kooy de toevoeging van een vrij pedaal reden om op dit Van Dam orgel les te gaan geven aan orgelstudenten van het Conservatorium te Alkmaar. Bij het materiaal was ook nog het manuaal. Dit is aan Gerard Leegwater geschonken. Enig loos pijpwerk uit het front is versmolten en gebruikt voor het aanmaken van de nieuwe Mixtuur en de Quint. De sleeplade was verdwenen. Het Pedaal heeft een plek gekregen in het Van Dam orgel van de hervormde kerk te Wemeldinge.

Organist H.J. van Leeuwen

Het Van Dam orgel in de Oosterkerk te Leiden heeft slechts twee vaste organisten gehad: de heer H.J. van Leeuwen bespeelde het orgel vanaf de plaatsing tot oudjaar 1959, toen hij op 88-jarige leeftijd afscheid nam, na vanaf 1897 (eerst in de oude Oosterkerk) het orgel te hebben bespeeld.

De heer Karel van der Berg bespeelde het orgel van plm 1963-1967, het jaar waarin de kerk gesloten werd.