Welkom in de Kooger Kerk

Stichting Restauratiefonds Pieterskerk

Deze Stichting is opgericht op 11 maart 1988 met het doel het verwerven en beheren van gelden ten behoeve van het groot onderhoud aan het kerkgebouw: de Pieterskerk, ook wel genaamd de Kooger Kerk, met inbegrip van het daarin aanwezige Van Dam orgel, echter met uitzondering van de toren.

Oprichters waren: Piet Verhoeven - restauratie-architect (voorzitter), Jan A. Jong - zaadhandelaar (secretaris), Herman Lesterhuis - jurist (penningmeester) en Enne Lont - bouwkundige. In feite waren deze heren de voortzetting van de Restauratiecommissie die het gehele restauratieproject van kerk en orgel in de jaren 1982-1983 in opdracht van de Ned. Herv. kerkvoogdij hebben opgezet en uitgevoerd. De heer H.G. Lesterhuis overleed op 1 dec 1990. De heer E. Lont overleed op 19 september 2008.

Op 6 november 2000 werd de heer Jan Willem Parigger aangetrokken en benoemd als bestuurslid. Hij kon toen reeds bogen op negen jaar ervaring als bestuurslid van de Stichting Kooger Kerk.

Als opvolger van de overleden heer Enne Lont werd per 19 september 2008 benoemd zijn zoon, en tevens voorzitter van de Stichting Kooger Kerk, Reyn Beert Lont. De laatste is ook voorzitter geworden van de Stichting Restauratiefonds Pieterskerk, wegens vertrek van de huidige, Piet Verhoeven, die op doktersadvies MOET stoppen met allerhande activiteiten. Helaas helaas, want Piet zit er al vanaf het begin bij. Zonder hem was de restauratie begin 80-er jaren nooit zo prettig verlopen.

Toegetreden als lid van het bestuur is Piet Kok:

De Stichting zorgt o.a. voor uitvoering van de aanbevelingen die de Monumentenwacht doet na de jaarlijkse inspectiebeurt. Ook was zij betrokken bij de realisatie van het bijgebouw, de Rode Steen.

Het adres van de Stichting is: Meerkoet 1, 1722 JE Zuid-Scharwoude (0226-341420)